Związek Nauczycielstwa Polskiego
     Zarząd Okręgu Opolskiego

Adres:

ul. Ozimska 38/4
45-058 OPOLE
skr. poczt. 531

tel./fax:
77 451 20 55
tel.kom.:
603 845 589
e-mail:
wsobiborowicz@znp.edu.pl
O