Kalendarz roku szkolnego 2016/17

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23 - 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16 stycznia - 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia - 5 lutego 2017 r.

Ferie zimowe - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Ferie zimowe - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

13 lutego - 25 lutego 2017 r.

Ferie zimowe - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

13 - 18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19 - 21 kwietnia 2017

 Ezamin Gimnazjalny: 19 - część humanistyczna, 20 - część matematyczno-przyrodnicza, 21 - język obcy

28 kwietnia 2017

 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

4 maja - 24 maja 2017

Egzaminy maturalne

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Ferie letnie. Hurra!