Strajk zawieszony - protest trwa

Strajk zawieszony - protest trwa

Prezydium ZG ZNP postanowiło zawiesić strajk od soboty 27 kwietnia. Nie oznacza to, że nauczyciele pogodzili się z arogancją rządzących.Zawieszono strajk, ale nie protest. Trwa spór zbiorowy i trwa protest o lepszą przyszłość edukacji!

Zaczęliśmy drugi etap protestu. Mamy program “Szkoła na szóstkę” i dajemy premierowi czas na jego realizację do września br.

Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Program „Szkoła na szóstkę” to:

  • wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
  • odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister)
  • kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  • zmniejszenie biurokracji w szkołach
  • zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
  • wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty

Strajk 8 kwietnia

Przyszliśmy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.

W strajku biorą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.

Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.

Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.

Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Będzie strajk

4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.

Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Czytaj całość

Czytaj więcej: Będzie strajk